การตรวจสอบการลงทุนทางการเงิน

การเงิน
กำลังโหลด ...

ถ้าเรากำลังพูดถึงการจัดกิจกรรมขององค์กรหนึ่ง ๆ ก่อนอื่นพวกเขาพูดถึงปรากฏการณ์เช่นนี้ในการตรวจสอบการบัญชีการลงทุนทางการเงิน

คำถามแรกที่เกิดขึ้นทันทีคือ: วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คืออะไร?

การตรวจสอบการลงทุนทางการเงินเป็นไปตามเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่าการบัญชีของกิจการมีความน่าเชื่อถือในทิศทางของการลงทุนทางการเงินที่ทำขึ้นในระยะสั้นหรือย้อนกลับเป็นระยะเวลานาน ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบัญชีและการจัดเก็บภาษีเงินได้ของการลงทุนทางการเงิน ขั้นตอนนี้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย

การตรวจสอบการลงทุนทางการเงินมีอะไรบ้าง?

ประการแรกผู้สอบบัญชีในระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินวิสาหกิจดำเนินการต่อเนื่องจากความสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าการลงทุนทางการเงินการลงทุนต้องทำในการลงทะเบียนบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งในรายงานการบัญชีทั้งหมดและต้องทำแบบเต็ม ๆ การลงทุนทางการเงินที่ไม่มีการระบุไว้ไม่ควรอยู่ในกรณีใด ๆ

มีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ การบัญชีรวมทั้งการรายงานสินทรัพย์สินทรัพย์เงินให้กู้ยืมตลอดจนหลักทรัพย์ที่ บริษัท หรือ บริษัท หนึ่งได้รับเพื่อการใช้งาน

ที่นี่การหมุนเวียนและความสมดุลของการมีบัญชี คำพูดในกรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการสังเคราะห์การลงทุนทางการเงิน ในกรณีนี้ความสมดุลและการหมุนเวียนของบัญชีการบัญชีการวิเคราะห์จะตรงกับขนาดของเงินลงทุนด้านการเงินสังเคราะห์

การหมุนเวียนและดุลบัญชีตามกฎจะถูกโอนจากบัญชีผู้ลงทะเบียนไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เรียกว่าการบัญชี

เงินลงทุนเงินลงทุนใบเสร็จรับเงินและการตัดค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องได้รับการจดทะเบียนทั้งในการบันทึกบัญชีและในเอกสารทางบัญชี สำหรับเรื่องนี้พวกเขาในความเป็นจริงอยู่

นอกจากนี้ยังมีการอธิบายและการบัญชีสำหรับธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการลงทุนทางการเงิน

หลักฐานต่อไปคือหลักฐานการดำรงอยู่ หมายความว่าการลงทุนทางการเงินทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรหรือองค์กรหนึ่ง ๆ พวกเขาเป็นกฎที่มีอยู่ในขณะที่การวาดภาพของความสมดุลและนำกำไรหลังจากที่บางเวลา

ในกรณีนี้ความพร้อมใช้งานของการลงทุนทางการเงินมีการยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งจะให้เอกสารหลักรวมถึงผลของสินค้าคงคลังซึ่งจะดำเนินการในเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

องค์กรมีสิทธิ์ในการลงทุนทางการเงินประเภทนี้และมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าว

การตรวจสอบการลงทุนทางการเงินของกิจการซึ่งแสดงในงบการเงินแสดงให้เห็นว่าเป็นของวิสาหกิจและเป็นไปตามกฎหมาย

หลักทรัพย์ทั้งหมดที่สะท้อนอยู่ในงบดุลเป็นกรรมสิทธิ์ของวิสาหกิจ พวกเขาได้รับโดยเขาเป็นผลมาจากระบบตามสัญญาซึ่งในที่สุดก็ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด

การตรวจสอบการลงทุนทางการเงินมีมูลค่าของการประเมิน ซึ่งหมายความว่าการลงทุนและหลักทรัพย์มีมูลค่าในเอกสารบัญชีและการรายงานตามข้อกำหนดที่นำเสนอต่อเอกสารกฎระเบียบประเภทนี้

ตัวอย่างคือการประเมินคุณค่าหลักทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ ถ้าคุณมองไปที่วิธีการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวมูลค่าที่แท้จริงของพวกเขาจะได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบการลงทุนทางการเงินของ บริษัท หรือองค์กรบางแห่งทำหน้าที่เป็นระบบการตรวจสอบที่ช่วยในการประเมินข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระตลอดจนระบุการละเมิดขั้นต้นหรือการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานและกฎหมายที่ควบคุมการบัญชี

กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
การเงิน