ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพ: ตัวอย่างแบบฟอร์มและกฎการบรรจุ

อาชีพ
กำลังโหลด ...

ในกระบวนการของกิจกรรมทางวิชาชีพจำเป็นต้องเพิ่มระดับการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ เวลาผ่านไป - เทคโนโลยีมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพคือการรับประกันความเป็นมืออาชีพสูงของพนักงาน คุณสามารถดูตัวอย่างใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพได้จากที่นี่และอ่านกฎสำหรับการกรอกข้อมูล

ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพ

การอบรม

การฝึกอบรมใหม่คือพนักงานกิจกรรมการศึกษามุ่งเป้าไปที่การได้รับคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับงานในพื้นที่ที่เป็นมืออาชีพใหม่หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม จะสามารถใช้ได้กับพนักงานที่มีระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่าการศึกษา และในปี 2013 มีโอกาสที่กลายเป็นใช้ได้กับนักเรียนของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

การฝึกอบรมพนักงานใหม่เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเป็นลำดับที่สองและต่อมา ข้อดีของมัน:

  • ความสะดวกสบาย การฝึกอบรมสามารถทำงานร่วมกับการทำงานขั้นพื้นฐานได้
  • ต้นทุนต่ำ หลักสูตรการฝึกอบรมมีราคาถูกกว่าการได้รับการศึกษาระดับสูงเป็นอันดับสอง
  • ประหยัดเวลา หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงประกอบด้วยการศึกษาเฉพาะวิชาชีพเท่านั้น

เมื่อเลือกหลักสูตรวิชาชีพพนักงานมีสิทธิเลือกรูปแบบการฝึกอบรมหนึ่งในสามรูปแบบ ได้แก่ แบบเต็มเวลาตอนเย็นหรือระยะทางการติดต่อ

ใบรับรองการศึกษาเพิ่มเติม

คำอธิบายของเอกสาร

ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพคือเอกสารที่ได้รับการป้องกันการปลอมแปลงและผลิตโดยคำสั่งของสถาบันการศึกษาพิเศษ มีปกแข็งซึ่งไม่จำเป็นต้องมีและชื่อ ตามกฎแล้วบนหน้าปกมี "ใบประกาศนียบัตรพัฒนาวิชาชีพ" สีทองนำมาประยุกต์ด้วยความช่วยเหลือจากปั๊มความร้อน นอกจากนี้บนหน้าปกยังสามารถวางโลโก้หรือสัญลักษณ์ของสถาบันที่ออกเอกสารนี้

หนังสือรับรองการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบมาตรฐานในหน้าชื่อจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ควรจะมีเลขทะเบียนชื่อของเมืองที่ได้รับเอกสารวันที่ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่และอื่น ๆ . D. กระดาษที่ผ่านการรับรองในการพัฒนาอาชีพที่ไม่ควรจะมีการเรืองแสงที่มองเห็นได้และมันจะต้องทำด้วยการใช้ไม่มี อย่างน้อยสามเส้นใยการรักษาความปลอดภัย

ใบรับรองการฝึกอบรมขั้นสูง

ความคาดหวังในการขอรับใบรับรอง

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจำเป็นต้องได้รับเอกสารนี้คุณจำเป็นต้องทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเจ้าของ ข้อดีของเอกสารฉบับนี้ ได้แก่ :

  1. หากคุณเปลี่ยนงานก็จะเป็นการดียิ่งสำหรับประวัติการทำงานของคุณ นายจ้างไม่ต้องสงสัยจะถือว่าใบรับรองนี้เป็นข้อดีของคุณเหนือผู้สมัครคนอื่น ๆ สำหรับตำแหน่งงานว่างที่มีอยู่
  2. บริษัท ที่มีพนักงานประจำการฝึกอบรมขั้นสูงจะประสบความสำเร็จสูงสุดในบรรดาคู่แข่ง
  3. มีใบรับรองการฝึกอบรมขั้นสูงพนักงานอาจมีคุณสมบัติในการก้าวหน้าในอาชีพหรืออย่างน้อยที่สุดการเพิ่มขึ้นอย่างมากในเงินเดือน

หลังจากพิจารณาข้อดีทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้แล้วถือว่าไม่สามารถรับรองได้ว่าเสียเวลาและความพยายาม

ใบรับรองการฝึกขั้นสูง

ประเภทของใบรับรองคุณสมบัติ

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการศึกษา,สำหรับการฝึกอบรมพนักงานมีสองประเภทหลักซึ่งแบ่งออกเป็นใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพ ตัวอย่างเอกสารเหล่านี้จะแตกต่างกันไปด้วย

พนักงานที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรความซับซ้อนรวมกว่า 100 ชั่วโมงออกใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพ และผู้ที่จบหลักสูตรเดียวกัน แต่มีระยะเวลารวมกันไม่เกิน 100 ชั่วโมงจะได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมขั้นสูง

รูปแบบของเอกสารดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยในลักษณะที่สามารถเขียนข้อความด้วยลายมือที่สวยงามและเรียบร้อยได้อย่างง่ายดาย ค่าประมาณนอกเหนือจากค่าตัวเลขควรเป็นคำที่ไม่มีตัวย่อและตัวย่อ อย่าลืมว่าต้องกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดโดยมีระดับการป้องกันที่เหมาะสม

ประเภทของเอกสาร:

  1. หนังสือรับรองการพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นควรทำโดยใช้กระดาษที่ประทับตรา เป็นแผ่นพับของกระดาษหนาโดยไม่มีฝาปิดแข็ง
  2. ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพควรมีปก lederin ซึ่งภายในตามกฎมีชั้นโฟม

ขนาดของเอกสารทั้งสองมีขนาด 21x15 ซม. แบบฟอร์มทั้งหมดที่ยืนยันระดับการฝึกอบรมเฉพาะทางต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์

 ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพในระยะสั้น

ระยะเวลามีผล

หนังสือรับรองและประกาศนียบัตรการส่งเสริมคุณสมบัติถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบพิเศษซึ่งในทางกลับกันเป็นของปลอมพิมพ์ผลิตภัณฑ์ การได้มาและการออกเอกสารเหล่านี้ทำโดยสถาบันการศึกษาซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกองค์กรที่จะพิมพ์แบบฟอร์มเหล่านี้ได้โดยอิสระ

หนังสือรับรองการพัฒนาวิชาชีพจริงๆไม่เกินห้าปี โดยปกติจะมีการกำหนดอายุการใช้งานในใบรับรองและนับจากช่วงเวลาที่ออก พนักงานมีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรทุกปีเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใบรับรองเก่าหรือใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพไม่ได้ถูกเพิกถอนจากลูกจ้างและระยะเวลาที่ใช้ไม่ได้

ข้อสรุป

ในสภาพโลกสมัยใหม่ที่ไหนเทคโนโลยีมีการปรับปรุงมาตรฐานต่างๆและหลักการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะได้รับการว่าจ้างผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือกอย่างเคร่งครัดและทุกครั้งที่ข้อกำหนดมีมากขึ้นเรื่อย ๆ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและการศึกษาพนักงานมักจะต้องการในหมู่นายจ้างและจะไม่สูญเสียงานของเขา ใบรับรองการพัฒนาวิชาชีพจะเป็นหลักฐานที่หักล้างไม่ได้

กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...