แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมการพูดเกณฑ์และคุณภาพของการพูดที่ดี คุณสมบัติพื้นฐานของคำพูดที่ดี

การปลูกด้วยตนเอง
กำลังโหลด ...

วัฒนธรรมของการพูดเป็นวินัยแยกต่างหากมาภาษาศาสตร์ วัตถุประสงค์หลักของมันไม่ใช่การสะสมของความรู้เท่าที่จะทำได้ แต่ความสามารถในการใช้อย่างถูกต้อง สุนทรพจน์เป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของบุคคลและแม้แต่สังคมโดยรวม คุณภาพของคำพูดที่ดีมีหลากหลายมาก พวกเขาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสื่อสารสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างไร คำพูดจะต้องประสบความสำเร็จทั้งสำหรับผู้ที่พูดและพูดกับผู้ที่ถูกกล่าวถึง นี่เป็นหลักการพื้นฐานที่อธิบายคำพูดที่ดีและมีคุณภาพ

การพูด

คำพูดหมายถึงการเชื่อมต่อเสียงที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงรวมทั้งการแสดงบุคลิกภาพความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคล

คุณภาพของคำพูดที่ดี

คนยึดคำพูดมาตั้งแต่เด็ก ในช่วงชีวิตพวกเขาขัด, สมบูรณ์แบบเครื่องมือของการแสดงออกนี้

ถ้าคำพูดเหมาะกับทุกสมัยบรรทัดฐานวรรณกรรมก็สามารถเรียกได้ว่าถูกต้อง ถ้าไม่มีการแสดงออกและโครงสร้างที่ต่างไปจากรูปแบบวรรณกรรมวิธีการสื่อสารแบบนี้เรียกว่าบริสุทธิ์

คำพูดนั้นรวยเมื่อใช้ในเนื้อหาเทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับโวหาร มันจะสดใส การพูดอาจเป็นเหตุผลหรือแม่นยำสอดคล้องกับลักษณะบางอย่างที่ผู้ชมกำหนดไว้

แต่ถ้ามีเครื่องมือแสดงออกมาเองฟังนี่เป็นคำพูดที่เข้าใจได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อผู้ชมคือสิ่งสำคัญ คุณสมบัติหลักของคำพูดที่ดีอยู่ในขอบเขตของผลกระทบต่อบุคคล

ความสัมพันธ์

ระบุคุณสมบัติและคุณภาพที่สำคัญคำพูดที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการพูดและคุณภาพของมันเปลี่ยนไปแม้กระทั่งสำหรับคน ๆ หนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงไม่สามารถรับรู้อย่างถูกต้องไม่ทันสมัย

คุณสมบัติหลักของคำพูดที่ดี

มาตรฐานของคำพูดที่ดีแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และในสังคม แต่ละรุ่นมีมาตรฐานของตัวเองคุณสมบัติพื้นฐานของการพูดที่ดี

นอกจากนี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะความแตกต่างในลักษณะเดียวกับที่ควรจะมีรูปแบบปากเปล่าเขียนเดี่ยวและแบบโต้ตอบ

การประเมินคุณภาพของคำพูดที่ดีแม้ในรัสเซียที่เฉพาะเจาะจงจะทำจากมุมมองของรูปแบบลักษณะและการทำงานและเงื่อนไขสำหรับการใช้งาน

วัฒนธรรมการพูด

วัฒนธรรมการพูดหมายถึงองค์กรดังกล่าวเครื่องมือและเทคนิคภาษาซึ่งขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานในการสื่อสารทั้งหมดสามารถอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่สร้างผลสูงสุดในการบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

แนวคิดเรื่องการพูดคำปราศรัยของวัฒนธรรมการพูด

วัฒนธรรมในการพูดหมายถึงการครอบครองกฎและโครงสร้างของภาษาวรรณกรรม ทั้งในรูปแบบปากเปล่าและแบบปากต่อปาก

ความสามารถในการเลือกและจัดระเบียบอย่างถูกต้องวิธีการแสดงออกจะรวมอยู่ในแนวคิด "วัฒนธรรมการพูด" คุณสมบัติของคำพูดที่ดีช่วยให้ในบางสถานการณ์เพื่อให้บรรลุงานที่ตั้งไว้ก่อนการสื่อสาร

วัฒนธรรมของคำพูดยังหมายถึงความเคารพในมารยาทในการสื่อสาร แนวคิดหลักของปัญหานี้คือภาษาวรรณกรรมบรรทัดฐานรูปแบบและมาตรฐานประเภทและรูปแบบการพูด

คุณภาพของคำพูดที่ถูกต้อง

คุณภาพของการพูดสื่อสารที่ดีมีมีสัญญาณมากมาย ความถูกต้องเป็นพื้นฐานสำหรับการพูดที่ดีเช่นความมั่งคั่งความบริสุทธิ์ความสอดคล้องความถูกต้องชัดเจนความเกี่ยวข้อง melodiousness นี่คือรายการสั้น ๆ กำหนดคุณสมบัติของคำพูดที่ดี ความถูกต้องเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์

คำพูดที่เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานที่มีอยู่ของภาษาเช่นการออกเสียงคำศัพท์สไตล์สัณฐานวิทยาไวยากรณ์

ความมีชีวิตชีวาของคำพูดจะขึ้นอยู่กับการมีเครื่องมือภาษาต่างๆมากมาย ความบริสุทธิ์ของมันคือการไม่มีคำที่ไม่ใช่คำพูด

ความถูกต้องเป็นส่วนประกอบของความถูกต้องของคำพูดสมมติว่าคำตรงกับความหมายที่แท้จริงของพวกเขา

ลอจิกช่วยให้ความชัดเจนในการพูด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตรรกะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

การแสดงออกปลุกอารมณ์และความคมชัด - ความเข้าใจที่เพียงพอในสิ่งที่พูด เรียบง่ายจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปตามธรรมชาติและความเหมาะสมจะทำให้การสื่อสารมีความเกี่ยวข้องกับงานของการดำเนินการ

คุณภาพของคำพูดที่ดีจะอธิบายถึงลักษณะเหล่านี้ทั้งหมด

คุณภาพการสื่อสาร

คำพูดมักเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ไม่ใช่คำพูด การเชื่อมต่อเหล่านี้ควรเป็นที่รู้จักเพื่อทำความเข้าใจกับคุณภาพ คำพูดเกี่ยวข้องกับภาษาหลัก นี่ไม่ใช่แนวคิดที่คล้ายกัน สุนทรพจน์สร้างจากภาษาและปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยภาษาถูกประกอบเป็นโครงสร้างเฉพาะและการพูดแบบฟอร์ม

คุณภาพการสื่อสารของคำพูดที่ดี

มีการสื่อสารด้วยคำพูดที่ดีความสัมพันธ์กับความคิด ความคิดนี้เกิดขึ้นและแสดงออกในคำพูด ทำให้ตรรกะในการสื่อสารถูกต้อง สุนทรพจน์เกี่ยวข้องกับสติ ช่วยในการมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูด (ภาพความชัดเจนความเกี่ยวข้อง)

สุนทรพจน์ยังเกี่ยวข้องกับความเป็นจริง หลังจากที่ทุกการสื่อสารอธิบายวัตถุเหตุการณ์และเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับผู้รับ ผู้เขียนพูดมักจะสร้างมันสำหรับคน เขาต้องทำให้การสื่อสารเป็นที่เข้าใจของผู้ฟัง

คำพูดสอดคล้องกับข้อกำหนดในการสื่อสาร จะเหมาะสมในบางสภาวะ แต่ไม่ใช่ในที่อื่น ปัจจัยนี้มีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจเกณฑ์และคุณภาพของคำพูดที่ดี

ขวา

คุณภาพหลักคือการสนทนาที่ดี,เทคนิคการพูดการแพทย์และรูปแบบอื่น ๆ ถูกต้อง มันอาจเป็นสำเนียงความหมายอย่างเป็นทางการโวหาร ฯลฯ มันคือการพิจารณาในแง่มุมของการสร้างคำและ orthoepy

คุณภาพของคำพูดที่ดีถูกต้อง

ความถูกต้องของคำศัพท์ไม่อนุญาตให้มากเกินไปคำแสลงใจหรือคำแสลง ข้อความที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำศัพท์ถูกกำหนดโดยบรรทัดฐานทางไวยกรณ์ ความถูกต้องทางกลวิธีระบุแนวความคิด

ความถูกต้องทางสรีรวิทยาคำนึงถึงและเลือกการแสดงออกคำและเสียงที่เป็นลักษณะของการสื่อสารบางอย่าง ตัวอย่างเช่นคุณภาพของคำพูดทางกฎหมายที่ดีจะไม่เหมือนกันสำหรับรูปแบบทางเทคนิค

ประเภทของคำพูดที่ยอดเยี่ยม

คุณภาพของสุนทรพจน์ควรได้รับการพิจารณาจากมุมมองของการจัดรูปแบบ ความหลากหลายของชนชั้นสูงนั้นใกล้เคียงกับบรรทัดฐานด้านวรรณกรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร

ลำโพงของรูปแบบการสื่อสารด้วยคำพูดดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายใช้คำศัพท์ของคุณอย่างถูกต้อง มันเป็นความรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อการครอบครองคุณค่าทางวัฒนธรรมวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติ ผู้ให้บริการสื่อสารแบบนี้เนื่องจากความรู้ของพวกเขามีคำศัพท์แบบพาสซีฟและใช้งานอยู่มาก

เจ้าของประเภทของชนชั้นสูงในการสื่อสารมีความสามารถในการคิดซึ่งประสบความสำเร็จเนื่องจากความกว้างของข้อความพื้นฐานทางวัฒนธรรมพื้นฐาน มันอยู่ในพวกเขาที่คนจะได้รับคำแนะนำในการพูดของเขา

สื่อของชนชั้นสูงในการสื่อสารจะเติมเต็มลักษณะของการพูดที่ดีในภาษารัสเซียบนพื้นฐานของข้อความที่เชื่อถือได้ไม่ใช่จากหนังสือพิมพ์โทรทัศน์

ประเภทวรรณกรรมปานกลาง

ผู้ให้บริการประเภทสื่อสารมวลชนระดับกลางคือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศของเราส่วนใหญ่ เหล่านี้คือผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษา การสื่อสารดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่เรียบง่าย

ลักษณะเด่นของการพูดประเภทนี้คือความพึงพอใจของเจ้าของด้วยความรู้ของตนเองไม่เต็มใจที่จะปรับปรุงวัฒนธรรมการพูดหรือเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่มา

คุณสมบัติหลักของคำพูดที่ดีวรรณคดีสื่อการสื่อสารประเภทนั้นได้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแล้วก็ลืมไปแล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุงด้วยตัวเอง นี้นำไปสู่ข้อผิดพลาดในการพูดของระบบ บางครั้งคนดังกล่าวแน่ใจว่าพวกเขามีสิทธิที่จะได้พร้อมที่จะปกป้องวิสัยทัศน์ของกฎการพูดซึ่งมักจะแตกต่างจากมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป สื่อกลางในการสื่อสารทางวรรณกรรมขนาดกลางจะไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้และที่แย่ที่สุดก็คือการยอมรับการวิจารณ์อย่างจริงจัง

ข้อมูลพื้นฐานที่บุคคลดังกล่าวได้รับจากข้อความในหนังสือพิมพ์นิตยสารยอดนิยมวิทยุหรือโทรทัศน์ ความรู้นี้ถูกมองว่าเป็นพื้นฐานพวกเขามีความเท่าเทียมกัน

นี่เป็นประเภทชนชั้นสูงที่ยังไม่เสร็จซึ่งตรงกับเกณฑ์และคุณสมบัติของการพูดที่ดี แต่ไม่สมบูรณ์

ประเภทการสนทนา

ประเภทของการสื่อสารในการสนทนาเป็นสายพันธุ์ย่อยเริ่มพัฒนาใน 90s ของศตวรรษ มันแบ่งออกเป็นประเภทการสนทนาเชิงวรรณกรรมและการสนทนาที่คุ้นเคย

เกณฑ์และคุณภาพของการพูดที่ดี

ผู้ให้บริการของรูปแบบการสื่อสารดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบการสนทนาของการสื่อสารในการตั้งค่าใด ๆ แม้แต่อย่างเป็นทางการ พวกเขามีลักษณะโดยการพูดลดลงในระดับที่มากหรือน้อย

ในประเภทวรรณกรรมภาษาพูดการสื่อสารเกี่ยวกับ "คุณ" เด่นและงบหยาบคายจะถูกเพิ่มในภาษาที่พูดที่คุ้นเคย

ผู้ให้บริการการสื่อสารประเภทนี้ไม่มีความคิดคุณสมบัติอะไรควรมีคำพูดที่ดี พวกเขาคุ้นเคยกับการพูดในระดับที่สังเกตได้จากสภาพแวดล้อมทั้งหมดของพวกเขา การเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่สำหรับพวกเขาคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงความคิดเห็นได้ ท้ายที่สุดพวกเขาไม่มีรูปแบบพฤติกรรมอื่น

บ่อยครั้งที่รูปแบบดังกล่าวแพร่กระจายทางโทรทัศน์เชิญผู้คนเข้าร่วมรายการทอล์คโชว์ที่ชอบสไตล์การสนทนา

การสะกดและไวยากรณ์

มีความเห็นว่าข้อผิดพลาดการสะกดคำในคำที่พิสูจน์ได้และไม่สามารถพิสูจน์ได้ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความรุนแรงที่แตกต่างกัน ในบางกรณีจะเป็นการดีกว่าที่จะเปลี่ยนกฎ

การพูดนั้นจะพิจารณาจากตำแหน่งของการจัดระดับความรุนแรงของข้อผิดพลาดด้วย มีกฎที่อนุญาตให้เบี่ยงเบนบางอย่าง

ผู้ให้บริการประเภทการสื่อสารชั้นยอดนั้นไม่ได้ใช้อนุญาตการสะกดคำผิดและไวยากรณ์ บางทีความเบี่ยงเบนที่ไม่หยาบเพียงครั้งเดียว ในขณะเดียวกันเจ้าของวรรณกรรมในรูปแบบสื่อกลางอนุญาตให้พวกเขาอ่านได้มากขึ้นเนื่องจากพวกเขาไม่ค่อยดูพจนานุกรมเมื่อเขียนข้อความพวกเขาจึงไม่เสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน

ผู้ที่สื่อสารด้วยการใช้รูปแบบการพูดเท่านั้นสามารถทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในด้านการสะกดและเครื่องหมายวรรคตอน

บรรทัดฐาน Orthoepic

คุณภาพของการพูดที่ดีในสาขา orthoepy นั้นพบได้ในผู้ให้บริการประเภทการสื่อสารชั้นยอด

คุณสมบัติอะไรควรมีคำพูดที่ดี

หากพวกเขาใช้ความเครียดในคำพูดที่ไม่ได้มาสอดคล้องกับบรรทัดฐานประมวลเป็นเพียงเพราะกฎการออกเสียงปกติสำหรับคำเฉพาะได้รับการยอมรับ เมื่อเวลาผ่านไปกฎดังกล่าวกลายเป็นทางการ

ข้อผิดพลาดที่รุนแรงมากขึ้นเกิดขึ้นในการพูดผู้แทนของการสื่อสารประเภทวรรณกรรมขนาดกลาง คนดังกล่าวสามารถละเมิดบรรทัดฐานออร์โธปิคและการสร้างในเวลาเดียวกัน และต่อมาการแสดงออกที่บิดเบี้ยวเช่นนั้นถูกถ่ายทอดจากผู้คนสู่กันและกันในการสื่อสาร

บางครั้งผู้พูดที่ใช้ภาษาพูดก็มีข้อผิดพลาดน้อยกว่าคนกลุ่มก่อน ๆ

บรรทัดฐานคำศัพท์และโวหาร

เป็นการยากที่จะกำหนดขีด จำกัด ที่ยอมรับได้สำหรับข้อความในแง่ของคำศัพท์และรูปแบบ นี่คือเนื่องจากความสะดวกในการโต้เถียงของการใช้ตัวอย่างเช่นคำที่แสดงออก

การยอมรับการใช้คำบางคำต้องพิจารณาจากมุมมองของสไตล์ของข้อความและประเภทของมัน

ตัวอย่างเช่นมีแม้แต่พจนานุกรมศัพท์แสงการแสดงออก อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของคำพูดดังกล่าวในการประชุมอย่างเป็นทางการจะไม่เป็นที่ยอมรับ บางครั้งในกรณีที่หายากศัพท์แสงดังกล่าวจะใช้สำหรับการระบายสีอารมณ์ในการพูด แต่ควรทำด้วยความระมัดระวัง

เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของการพูดที่ดีคุณก็สามารถทำได้ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารของคุณ ควรมีความเหมาะสมและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย คำพูดจะต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งผู้รับและผู้รับ มันก่อให้เกิดความคิดและจิตสำนึกของมนุษย์ การปรับปรุงวัฒนธรรมการสื่อสารจะช่วยให้การศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาวรรณกรรมและศิลปะโลก อย่านำข้อมูลจากแหล่งที่น่าสงสัยและไม่ได้รับการยืนยัน มนุษย์ต้องได้รับการปรับปรุง ในพื้นที่ของคำพูดของเขามันเป็นสิ่งที่จำเป็น

กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...