ไม่จำเป็นต้องใช้อรรถประโยชน์ด้านการบริหารจัดการยานพาหนะอีกต่อไป

กฎหมาย
กำลังโหลด ...

เมื่อสิ้นปีพ. ศ. 2555 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาคำสั่งของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหน้าที่ในการแสดงหนังสือมอบอำนาจเพื่อการจัดการของผู้ตรวจการ DGDD เอกสารฉบับ 16.11.2012 ถูกยกเลิก หมายเลข 1156. ตอนนี้บุคคลเอกชนเมื่อใช้ยานพาหนะต้องมีเอกสารเพียงสามใบเท่านั้นคือใบขับขี่ OSAGO หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถยนต์

เจ้าหน้าที่ GBDD กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในข้อ 2.1 ในกฎของถนนในการที่ลดจำนวนของเอกสารที่จำเป็นเป็นวิธีที่ก้าวหน้าและถูกต้องของการพัฒนาของการตรวจสอบรถยนต์ของรัฐ ก่อนหน้านี้เอกสารทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้นผู้ขับขี่ต้องมอบอำนาจให้มีสิทธิ์ในการควบคุมยานพาหนะ (ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถ) และตั๋ว TRP ผู้บริหาร DGDD เชื่อว่าหลักฐานที่เจ้าของได้โอนยานพาหนะไปยังบุคคลอื่นโดยสมัครใจคือการไม่มียานพาหนะในฐานข้อมูล MIA ที่ถูกขโมยการมีใบรับรองการลงทะเบียนรถและกุญแจรถ

หนังสือมอบอำนาจ

อย่างไรก็ตามอย่างสมบูรณ์กำจัดการใช้งานหนังสือมอบอำนาจล้มเหลว เอกสารที่เขียนด้วยลายมือเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการรับรถที่อพยพออกจากที่จอดรถและเมื่อผ่านการตรวจสอบยานพาหนะโดยไม่มีเจ้าของรถ พนักงานของ DKDD มอบอำนาจในการใช้อำนาจมอบอำนาจเพื่อบริหารจัดการยานพาหนะที่กรอกด้วยมือเมื่อทำการขายรถยนต์นำออกจากทะเบียนหรือลงทะเบียน

คำถามเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจ การสร้างเอกสารที่เขียนด้วยลายมือเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มพิเศษหรือเพียงแค่ใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน สิ่งสำคัญคือการระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจวันที่รวบรวมข้อกำหนดในการอ้างอิงข้อกำหนดของเงินต้นและทนายความลายมือชื่อของเจ้าของรถ เอกสารนี้สามารถรวบรวมได้ไม่เพียง แต่โดยเจ้าของเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลอื่น

ข้อตกลงการจัดการความไว้วางใจ

เมื่อเดินทางไปต่างประเทศมอบอภิสิทธิ์ทางด้านขวาต้องมีการรับรองมาตรฐานการจัดการของ TC ยกเว้นสำหรับประเทศของสหภาพศุลกากร ในเบลารุสมันถูกยกเลิกไปแล้วในช่วงเก้าศตวรรษที่ผ่านมา สำหรับการเดินทางไปยังคาซัคสถานจะมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารสำหรับรถยนต์ที่มีลายมือเพียงพอ

ในกรณีของการทำธุรกรรมกับการขนส่งหมายความว่าเมื่อเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความสามารถหรือได้รับการยอมรับว่าไม่อยู่จะใช้สัญญาการจัดการความไว้ใจได้ดีกว่า วิธีนี้จะช่วยปกป้องผู้ขายซึ่งไม่ใช่เจ้าของรถจากเหตุการณ์ทางกฎหมาย คุณสมบัติของเอกสารนี้มีรายละเอียดในประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียในบทที่ 53

วิธีออกหนังสือมอบอำนาจ

ด้วยความไว้วางใจผู้ก่อตั้ง (เจ้าของ)การจัดการช่วยให้ยานพาหนะการจัดการความไว้วางใจ กรรมสิทธิ์ของรถยนต์ยังคงอยู่กับเจ้าของ สัญญาจะเข้าสู่บัญชีตัวเลือกสำหรับค่าตอบแทนสำหรับการใช้รถความสัมพันธ์ของคู่สัญญาความถูกต้องของเอกสาร แต่ไม่เกิน 5 ปี

ผู้ดูแลจะได้รับสิทธิในนามของตนเองทำธุรกรรมทรัพย์สินใด ๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของยานพาหนะ ดังนั้นการขายรถยนต์ที่ทำบนพื้นฐานของสัญญาดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาให้เป็นที่ยอมรับ

กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...