หนังสือมอบอำนาจในรถ

กฎหมาย
กำลังโหลด ...

หนังสือมอบอำนาจคือเอกสารที่ออกให้คนไปยังบุคคลอื่นเพื่อเป็นตัวแทนแทนบุคคลที่สาม ทฤษฎีกฎหมายแพ่งไม่ทราบถึงแนวคิดเรื่อง "อภิสิทธิ์โดยทั่วไปของอัยการสูงสุดสำหรับรถยนต์" ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายกันมาก ดังนั้นตอนนี้คำนี้เข้าใจว่าเป็นสิทธิในการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ อย่างไรก็ตามความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความผิดพลาดตามกฎหมาย

บ่อยครั้งที่ประชาชนซื้อรถยนต์โดยทั่วไปของหนังสือมอบอํานาจที่ออกโดยตัวของมันเองและข้อขัดแย้งโดยตรงกับข้อ 182 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าตัวแทนมีสิทธิที่จะซื้อและขายข้อเสนอรถอื่น ๆ ในนามของเจ้าของในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเขาเอง บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจไม่ได้เป็นเจ้าของรถที่ได้รับ นายพล หนังสือมอบอำนาจ สามารถยกเลิกได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของทนายความ (ผู้ที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจ)

ออกหนังสือมอบอำนาจทั่วไปให้กับรถอย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้งานเครื่องได้โดยไม่ต้องมีเอกสารรับรองเพียงเอกสารฉบับนี้ซึ่งจะเขียนด้วยมือ โดยวิธีการที่อำนาจของทนายความบนรถบนกระดาษได้กระตุ้นความยาวตำรวจจราจรไม่พอใจเพราะในชิ้นฉีกขาดของกระดาษอำนาจของทนายความสามารถออกโดยคนขับรถตัวเองเพราะเหตุนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว ดังนั้นพนักงานของ GIBBD จึงขอยืนยันการรับรองเอกสารรับรองความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจทั่วไปสำหรับรถยนต์

ในกรณีที่เจ้าของรถอยู่นิติบุคคลหนังสือมอบอำนาจในรถยนต์ได้รับการรับรองโดยผู้จัดการโดยตรงของนิติบุคคลนี้และตราประทับ (ส่วนที่ 5 ของข้อ 185 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย)

ถ้าเราพิจารณาคำว่า "อัยการสูงสุด"การจัดการเครื่อง "จากมุมมองของนิติศาสตร์แล้วมันก็ถือว่าไร้สาระ หนังสือมอบอำนาจทั่วไปคือเอกสารที่ยืนยันสิทธิ์ของผู้ดูแลในการทำธุรกรรมในนามของเจ้าของรถ อย่างไรก็ตามการใช้รถยนต์บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในรถไม่สามารถทำธุรกรรมได้

เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายการดำรงอยู่ของข้อเท็จจริงดังกล่าวจากขั้นตอนกฎหมายทางแพ่ง - ในกรณีนี้อำนาจของทนายความบนรถมีอำนาจทั้งหมดในกระบวนการพิจารณาคดี ในเวลาเดียวกัน, เอกสารดังกล่าวได้รับการยอมรับในฐานะที่ถูกต้องตามที่กำหนดโดยไวน์ที่เชื่อถือได้ (มาตรา 1076 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของ RF)

ทนายความกล่าวว่าเอกสารดังกล่าวที่น่าสงสัยเช่นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปทำหน้าที่เสมือนเป็นของปล่อยตัวบนท้องถนนในการตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องทางกฎหมายได้ผู้ที่มีอํานาจจะต้องได้รับหนังสือมอบอํานาจในรถที่ได้รับการรับรองโดยทนายความหรือ

- บริษัท หรือสถาบันที่อาจารย์ใหญ่กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่

- การบริหารงานของสถาบันประกันสังคมที่ลูกค้าเป็นสมาชิก

- ผู้บัญชาการหรือหัวหน้าหน่วยทหารยูนิตหรือสถานศึกษาทางทหารหากนายจ้างลูกจ้างของสถาบันเหล่านี้ออกหนังสือมอบอำนาจทั่วไป

- อำนาจทั่วไปของทนายที่อยู่ในสถานที่ที่ถูกกีดกันเสรีภาพจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากหัวของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (ระบุไว้ในมาตรา 53 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย)

หากต้องการเรียนรู้วิธีออกหนังสือมอบอำนาจสำหรับรถยนต์คุณสามารถขอคำแนะนำทางกฎหมายหรือทนายความได้

หากคุณยังตัดสินใจที่จะซื้อรถ(ซึ่งอาจเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณ) พยายามทำให้แน่ใจว่าหนังสือมอบอำนาจจะยึดหลักขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในข้อ 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพลเรือนและสิทธิในการโอน

กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...