ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ป้าย เหตุผล

สุขภาพ
กำลังโหลด ...

อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
คนที่มีสุขภาพดีมีอาการหัวใจวายแม้ ตามกฎพัดจะไม่รู้สึก ในเวลากลางคืนจังหวะช้าลงถึงห้าสิบถึงหกครั้งต่อนาที ในระหว่างการออกกำลังกายการสั่น, ในทางตรงกันข้ามเพิ่มขึ้น จังหวะจังหวะขึ้นอยู่กับส่วนของไซนัส ในทางกลับกันกิจกรรมและสภาพของโหนดเองขึ้นอยู่กับสถานะของระบบประสาท กับการละเมิดในไซนัสโหนดอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้

อาการเป็นที่ประจักษ์กับองศาที่แตกต่างกันความรุนแรงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของรัฐ เมื่อโหลดร่างกายหรืออารมณ์จังหวะจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าร้อยครั้งต่อนาที จังหวะการเต้นของหัวใจเช่นตามกฎไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษในการรักษา การปรับจังหวะให้เป็นปกติจะเพียงพอ

จังหวะของหัวใจคืออะไร?

เงื่อนไขนี้เป็นความผิดปกติจังหวะของการหดตัว ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคือลักษณะของความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ของหัวใจความรู้สึกของการสั่นที่รุนแรงหรือตรงกันข้ามการหยุดชะงักในกิจกรรม ในบางกรณีอาจเกิดอาการหอบและปวดได้

ภาวะหัวใจหยุดเต้น

อาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้เหตุผลต่างๆ คนที่เป็นหลัก ได้แก่ ความดันโลหิตสูงเส้นเลือดแดง, โรคขาดเลือด, TBI, โรคต่อมไทรอยด์ โรคของหลอดเลือดความชั่วร้ายโรคอักเสบของหัวใจการเปลี่ยนแปลง dystrophic ในกล้ามเนื้อหัวใจยังก่อให้เกิดการโจมตีของโรค สาเหตุอาจเป็นเบาหวานและการติดเชื้อ

บ่อยครั้งที่ภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นในสตรีช่วงตั้งครรภ์ ในกรณีเช่นนี้สภาพจะถูกควบคุมโดยการปรากฏตัวของ malformations แต่กำเนิดเป็นกรรมตามกรรมพันธุ์ โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสตรีที่มีสุขภาพดี ในกรณีนี้สภาพถูกกำหนดโดยลักษณะทางสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ เนื่องจากความจริงที่ว่าทารกในครรภ์โตและพัฒนาภาระในหัวใจของมารดาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความจำเป็นในการเพิ่มปริมาณออกซิเจน กับการเจริญเติบโตของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในตำแหน่งของอวัยวะของมารดา นอกจากนี้ความกดดันของหัวใจยังเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายทำงานได้ยากขึ้น ทำให้เกิดการรบกวนจังหวะ นอกจากนี้ภาวะหัวใจล้มเหลวในหญิงตั้งครรภ์อาจเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของฮอร์โมนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบประสาท

ในบรรดาสายพันธุ์ของโรคได้รับการจัดสรรจังหวะ, extrasystole, bradycardia นอกจากนี้ยังมีหัวใจอุดตัน, ภาวะหัวใจห้องบน

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคืออะไร

การเพิ่มความถี่เป็นลักษณะของการเต้นเร็วตัด (มากกว่าเก้าจังหวะ) ในภาวะที่ไม่ได้เต้นช้า pulse จะช้าลงและจะน้อยกว่าปกติ (น้อยกว่าหกสิบเต้น) ภายใต้ extrasystole เข้าใจคำย่อ "เพิ่มเติม" ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นลักษณะที่ผิดปกติและมีความถี่ไม่สม่ำเสมอ การปิดล้อมเป็นภาวะที่แรงกระตุ้นไม่สามารถผ่านเข้าไปในส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อได้ การปิดล้อมอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

ในที่ที่มีอาการไม่สบายรู้สึกไม่สบายหลังการโจมตีคุณจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...